Bác sĩ online

TP. HCM: Bệnh viện khó thu hút nhân sự công nghệ thông tin vì lương thấp

Các bệnh viện khó thu hút nhân sự công nghệ thông tin vì lương thấp, trong khi đang đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển hệ thống y tế thông minh nhằm mang đến sự tiện lợi cho người bệnh và công tác quản lý.