Từ 1.1.2022, hướng dẫn phòng COVID-19 với người nhập cảnh như thế nào?

Sức Khỏe News

Bộ Y tế đã có quy định áp dụng từ ngày 1.1.2022 tới đối với người nhập cảnh, ngoài các yêu cầu chung về phòng, chống dịch bệnh còn có các yêu cầu riêng dành các đối tượng cụ thể như: Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19.

info-bo-y-te-1-1640849630.jpeg
info-bo-y-te-2-1640849645.jpeg
info-bo-y-te-3-1640849663.jpeg
info-bo-y-te-4-1640849676.jpeg
info-bo-y-te-5-1640849691.jpeg