Hướng dẫn học sinh phòng chống dịch COVID 19 tại trường học

Sức Khỏe News

Để chuẩn bị cho việc học sinh trở lại trường sau thời gian dịch bệnh, học sinh và phụ huynh cần chú ý đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn...