Cảnh báo: Nhiều lô pho mát Pháp nhập khẩu không đảm bảo an toàn thực phẩm

Trần Hoàng Quang

SKTD - Theo thông tin cảnh báo được Mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) gửi tới cơ quan chức năng Việt Nam, hiện đang có một số sản phẩm pho mát nhập khẩu từ Pháp bị thu hồi do có nguy cơ chưa kim loại gây mất an toàn cho người sử dụng.

Cụ thể, ngày 24/9, Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Công Thương cho biết, Mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) đã gửi cảnh báo tới cơ quan chức năng của Việt Nam về việc sản phẩm pho mát nhập khẩu từ Pháp bị thu hồi do có thể có dị vật (kim loại).

Các sản phẩm liên quan tới lô sản phẩm bị thu hồi này bao gồm: REF NOTIFICATION RASFF. NOM DU PRODUIT ET CARACTERISTIQUES (poids ou nb d'unité ou nb de tranches …): Sainte Maure Président Export 200g. NOM ET ADRESSE DE L'EXPEDITEUR: LACTALIS International 16, avenue Jean JAURES 94607 CHOISY LE ROI CEDEX. DISTRIBUE OU EXPORTE VERS (nom du pays): VIETNAM

Code article 300244. Dénomination du produit. Sainte Maure Président Export 200g. DDM 01/11/22. N° Lot 227DD0548. Date expédition site 18/08/22. Nombre de colis 16. Nom du destinataire. CONG TY CFF. Adresse du destinataire. LOTVB 17B-19-21A ST 22A, IP OF TAN THUAN - EPZ, TAN THUAN DONG WARD, DIST 7 - HO CHI MINH CITY - VIETNAM.

pho-mai-phap-nhap-khau-1664240770.jpg
 

Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm với thông tin cụ thể nêu trên và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này để thu hồi.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đề nghị Tổng Cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh/thành phố trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa trên thị trường nếu phát hiện ra sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm với thông tin cụ thể nêu trên được lưu thông trên thị trường thì kịp thời thu hồi, xử lý theo quy định.