HƯỚNG DẪN DÀNH CHO F0, F1 CÁCH LY TẠI NHÀ

Sức Khỏe News

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn F0 và F1 nguy cơ cao được chỉ định cách ly tại nhà

 

Minh Châu (Theo Bộ Y Tế)