16 bệnh viện được Bộ trưởng Bộ Y tế điều động hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19

Sức Khỏe News

Ngày 30/11 và 9/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có các quyết định cử 16 bệnh viện trung ương hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 cho TP HCM và 11 tỉnh phía Nam

ba5850bf-2b09-4b6a-8e86-9a428f799c45-1639236596.jpeg